Warning: gethostbyaddr(): Address is not a valid IPv4 or IPv6 address in /home/virtualki/75495/stat/wmcounter.php on line 150
» Regionalne Centrum Ekoenergetyki w Łosiowie


Wstęp do odnawialnych źródeł energii   
Odnawialne źródła energii - OZE są to źródła energii, których wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ze względu na to,że ich zasoby odnawiają się w krótkim czasie. Pod pojęciem OZE potocznie rozumie się takie źródła energii, które ulegają odnowieniu w naturalnych procesach.

W ustawie Prawo energetyczne OZE zdefiniowano jako:
"... źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych..."

Według Komisji Europejskiej
"... OZE, czyli energia wiatru, - słońca (cieplna, fotowol-taiczna lub skoncentrowana), wodno-elektryczna, pływy morskie, geotermiczn...

Projektowane instalacje OZE ważnych do dnia 31.12.2009 r. promes koncesji   

Projektowane instalacje OZE ważnych do dnia 31.12.2009 r. promes koncesji

Opracowanie własne na podstawie
www.cire.pl
www.ure.org.pl

Struktura produkcji energii elektrycznej w latach 2008 - 2009   

Struktura produkcji energii elektrycznej w latach 2008 - 2009

Opracowanie własne na podstawie
www.cire.pl
www.ure.org.pl

Struktura mocy zainstalowanej w polskim systemie elektroenergetycznym, 2007-2009   

Struktura mocy zainstalowanej w polskim systemie elektroenergetycznym, 2007-2009

Opracowanie własne na podstawie:
www.pseoperator.pl

Instalacje OZE na podstawie przyznanych koncesji na dzień 31 grudnia 2009 r.   

Instalacje OZE na podstawie przyznanych koncesji na dzień 31 grudnia 2009 r.

Opracowanie własne na podstawie:
www.cire.pl/rynekenergii
www.ure.gov.pl

Struktura OZE Polska 2005-2009   

Struktura OZE Polska 2005-2009

Wykres

Obowiązek OZE w Polsce lata 2008 - 2017   

Obowiązek OZE w Polsce lata 2008 - 2017

Wykres

Moc UE w 2008   

Moc UE w 2008

Wykres

Struktura mocy zainstalowanej Polska 2009   

Struktura mocy zainstalowanej Polska 2009

Wykres

Struktura mocy UE w latach 2000 - 2008   

Struktura mocy UE w latach 2000 - 2008

Wykres

Wstęp do odnawialnych źródeł energii   
Odnawialne źródła energii - OZE są to źródła energii, których wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ze względu na to,że ich zasoby odnawiają się w krótkim czasie. Pod pojęciem OZE potocznie rozumie się takie źródła energii, które ulegają odnowieniu w naturalnych procesach.

W ustawie Prawo energetyczne OZE zdefiniowano jako:
"... źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych..."

Według Komisji Europejskiej
"... OZE, czyli energia wiatru, - słońca (cieplna, fotowol-taiczna lub skoncentrowana), wodno-elektryczna, pływy morskie, geotermiczna, z biomasy - są alternatywą dla źródeł nieodnawialnych czyli paliw kopalnych. Ich wykorzystanie pozwala redukować emisję gazów cieplarnianych, zdywersyfikować dostawy energii oraz zmniejszać nasze uzależnienie od dostaw surowców energetycznych z niepewnych lub ulegających okresowym wahaniom rynków (jak ropa czy gaz). Wzrost wykorzystania OZE pobudza również tworzenie miejsc pracy, rozwój nowych technologii oraz poprawia bilans handlowy..."

Według Światowej Rady Energetycznej (World Energy Council) przy ocenie zasobów energetycznych wyróżnia następujące energie odnawialne i ich źródła:

 • energię słoneczną
 • energię wiatru
 • bioenergie (biomasa,biogaz,biopaliwa)
 • energię wód
 • energię geotermiczną wnętrza Ziemi
 • energię mórz i oceanów (fal, pływów, prądów, różnicy temperatur, różnicy stopnia zasolenia)

  Inwestowanie w OZE oraz późniejsze wykorzystywanie wyprodukowanej energii niesie ze sobą szereg korzyści:
 • ograniczenie zużycia nieodnawialnych paliw stałych, których ceny wzrastają, a ich zasoby są ograniczone, według portalu Europe'senergy:

  - zasoby ropy skończą się ok 2047 r.
  - zasoby gazu skończą się ok 2068 r.
  - zasoby węgla skończą się ok 2140 r.
  - zasoby uranu skończą się ok 2144 r.


 • zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw surowców kopalnianych
 • względy ekologiczne związane z ochroną środowiska naturalnego - ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń do atmosfery
 • zwiększenie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego -dywersyfikacja źródeł zasilania oraz zmniejszenie strat przesyłowych
 • rozwój słabo rozwiniętych regionów, posiadających zasoby energii odnawialnej
 • możliwość wykorzystania do produkcji ziemi odłogowanej
 • zdewastowanej lub zdegradowanej oraz gruntów wyłączonych z klasycznej produkcji rolniczej
 • rozwój nowych i nowoczesnych technologii - tworzenie nowych miejsc pracy
 • rozwój rolnictwa energetycznego - plantacje roślin energetycznych, produkcja biomasy, biogazownie i biorafinerie, produkcja biopaliw
 • zachowanie stanu wykorzystywania zasobów środowiska naturalnego z możliwością zaktywizowania obszarów cennych przyrodniczo ze słabo rozwiniętą infrastrukturą gospodarczą
 • aktywizacja lokalnych społeczności i rozwój przedsiębiorczości na tych terenach
 • poprawa koniunktury gospodarczej i bilansu handlowego gminy/powiatu wykorzystującej OZE
 • możliwość uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej promującej działania proekologiczne
 • poprawa wizerunku przedsiębiorstw inwestujących w OZE - firmy przyjazne środowisku
 • niższe koszty wytwarzania ciepła i energii elektrycznej


 •  
  |
  |
  |
  Aktualności rolnicze
  Opolskiego Ośrodka
  Doradztwa Rolniczego
  w Łosiowie

  Warning: file(http://oodr.pl/odb/dane/aktualnosci.odb): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/virtualki/75495/include/sekcje.inc on line 28

  * * *

  * * *

  * * *  Aktualizacja: 09-07-2012
  Razem odwiedzin: 15440
  Dzisiaj odwiedzin: 1
  Copyright © RCE 2011 - 2014