Warning: gethostbyaddr(): Address is not a valid IPv4 or IPv6 address in /home/virtualki/75495/stat/wmcounter.php on line 150
» Regionalne Centrum Ekoenergetyki w Łosiowie


Wstęp do odnawialnych źródeł energii   
Odnawialne źródła energii - OZE są to źródła energii, których wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ze względu na to,że ich zasoby odnawiają się w krótkim czasie. Pod pojęciem OZE potocznie rozumie się takie źródła energii, które ulegają odnowieniu w naturalnych procesach.

W ustawie Prawo energetyczne OZE zdefiniowano jako:
"... źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych..."

Według Komisji Europejskiej
"... OZE, czyli energia wiatru, - słońca (cieplna, fotowol-taiczna lub skoncentrowana), wodno-elektryczna, pływy morskie, geotermiczn...

Projektowane instalacje OZE ważnych do dnia 31.12.2009 r. promes koncesji   

Projektowane instalacje OZE ważnych do dnia 31.12.2009 r. promes koncesji

Opracowanie własne na podstawie
www.cire.pl
www.ure.org.pl

Struktura produkcji energii elektrycznej w latach 2008 - 2009   

Struktura produkcji energii elektrycznej w latach 2008 - 2009

Opracowanie własne na podstawie
www.cire.pl
www.ure.org.pl

Struktura mocy zainstalowanej w polskim systemie elektroenergetycznym, 2007-2009   

Struktura mocy zainstalowanej w polskim systemie elektroenergetycznym, 2007-2009

Opracowanie własne na podstawie:
www.pseoperator.pl

Instalacje OZE na podstawie przyznanych koncesji na dzień 31 grudnia 2009 r.   

Instalacje OZE na podstawie przyznanych koncesji na dzień 31 grudnia 2009 r.

Opracowanie własne na podstawie:
www.cire.pl/rynekenergii
www.ure.gov.pl

Struktura OZE Polska 2005-2009   

Struktura OZE Polska 2005-2009

Wykres

Obowiązek OZE w Polsce lata 2008 - 2017   

Obowiązek OZE w Polsce lata 2008 - 2017

Wykres

Moc UE w 2008   

Moc UE w 2008

Wykres

Struktura mocy zainstalowanej Polska 2009   

Struktura mocy zainstalowanej Polska 2009

Wykres

Struktura mocy UE w latach 2000 - 2008   

Struktura mocy UE w latach 2000 - 2008

Wykres
Budynki energooszczędne   
Według większości architektów, budowane od podstaw ekolo­giczne miasta to przyszłość światowej urbanistyki. Należy zaznaczyć, że coraz częściej ekologiczne projekty są wdrażane w istniejących metropoliach. Dotyczy to zarówno pojedyn­czych budynków jak również całych dzielnic. Stawiane wtakich aglomeracjach tzw.„plomby" coraz częściej konstruowane są zgodnie z wymogami eko-budownictwa przyjaznego dla śro­dowiska naturalnego.

Eko-budynki charakteryzują się najczęściej następującymi cechami:

 • samowystarczalność energetyczna, energia cieplna i elektry­czna pozyskiwane są jedynie przy wykorzystaniu źródeł odnawialnych takich jak: kolektory słoneczne, ogniwa foto-woltaiczne, turbinywiatrowe, pompyciepła, rekuperatory itp.,

 • budowane są przy użyciu energooszczędnych technologii i z zastosowaniem ekologicznych materiałów, które nie emi­tują szkodliwych ...
 • Wybrane przykłady budynków energooszczędnych   
  Wieża Freedom Tower w Nowym Jorku
  Ma to być w pełni ekologiczny obiekt, w którym zostaną wykorzystane nowa­torskie rozwiązanie instalacji wiatrowych, o sprawności ponad 30% większej od stosowanych konwencjonalnie rozwiązań. Trzydzieści turbin wiatrowych ma być umieszczonych na spe­cjalnych konstrukcjach nośnych zainstalowanych powyżej 70 piętra.Obok instalacji wiatrowych zostaną zastosowane panele słoneczne i ogniwa fotowoltaniczne, które mają wspomagać ogrzewanie budynku, wytwarzać ciepłą wodę. W specjalnych instalacjach ma być gromadzona woda deszczowa, która po filtracji będzie wykorzystana w celach komunalnych. Podczas budowy mają być zastosowane jedynie materiały, farby i kleje, pozbawione substancji toksycznych oraz rakotwórczych. Zostaną ponadto wykorzystane specjalne konstrukcje okien składających się z dwóch, oddzielonych gazem warstw szkła. Zastosowany gaz będzie prze...


   
  |
  |
  |
  Aktualności rolnicze
  Opolskiego Ośrodka
  Doradztwa Rolniczego
  w Łosiowie

  Warning: file(http://oodr.pl/odb/dane/aktualnosci.odb): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/virtualki/75495/include/sekcje.inc on line 28

  * * *

  * * *

  * * *  Aktualizacja: 09-07-2012
  Razem odwiedzin: 15440
  Dzisiaj odwiedzin: 1
  Copyright © RCE 2011 - 2014