Warning: gethostbyaddr(): Address is not a valid IPv4 or IPv6 address in /home/virtualki/75495/stat/wmcounter.php on line 150
» Regionalne Centrum Ekoenergetyki w Łosiowie


Wstęp do odnawialnych źródeł energii   
Odnawialne źródła energii - OZE są to źródła energii, których wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ze względu na to,że ich zasoby odnawiają się w krótkim czasie. Pod pojęciem OZE potocznie rozumie się takie źródła energii, które ulegają odnowieniu w naturalnych procesach.

W ustawie Prawo energetyczne OZE zdefiniowano jako:
"... źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych..."

Według Komisji Europejskiej
"... OZE, czyli energia wiatru, - słońca (cieplna, fotowol-taiczna lub skoncentrowana), wodno-elektryczna, pływy morskie, geotermiczn...

Projektowane instalacje OZE ważnych do dnia 31.12.2009 r. promes koncesji   

Projektowane instalacje OZE ważnych do dnia 31.12.2009 r. promes koncesji

Opracowanie własne na podstawie
www.cire.pl
www.ure.org.pl

Struktura produkcji energii elektrycznej w latach 2008 - 2009   

Struktura produkcji energii elektrycznej w latach 2008 - 2009

Opracowanie własne na podstawie
www.cire.pl
www.ure.org.pl

Struktura mocy zainstalowanej w polskim systemie elektroenergetycznym, 2007-2009   

Struktura mocy zainstalowanej w polskim systemie elektroenergetycznym, 2007-2009

Opracowanie własne na podstawie:
www.pseoperator.pl

Instalacje OZE na podstawie przyznanych koncesji na dzień 31 grudnia 2009 r.   

Instalacje OZE na podstawie przyznanych koncesji na dzień 31 grudnia 2009 r.

Opracowanie własne na podstawie:
www.cire.pl/rynekenergii
www.ure.gov.pl

Struktura OZE Polska 2005-2009   

Struktura OZE Polska 2005-2009

Wykres

Obowiązek OZE w Polsce lata 2008 - 2017   

Obowiązek OZE w Polsce lata 2008 - 2017

Wykres

Moc UE w 2008   

Moc UE w 2008

Wykres

Struktura mocy zainstalowanej Polska 2009   

Struktura mocy zainstalowanej Polska 2009

Wykres

Struktura mocy UE w latach 2000 - 2008   

Struktura mocy UE w latach 2000 - 2008

Wykres
Biodiesel   
Biodiesel jest zastępczym dla oleju napędowego biopaliwem do silników wysokoprężnych, wyprodukowanym z odnawial­nych surowców, np. olejów roślinnych czy tłuszczów zwierzę­cych, a także olejów posmażalniczych. W odróżnieniu od normalnego oleju napędowego, biodiesel jest paliwem biode-gradowalnym i nietoksycznym, jego wykorzystanie powoduje znaczne obniżenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

W praktyce można wykorzystywać biodiesel jako paliwo do każdego typu silnika wysokoprężnego w jeden z następu­jących sposobów jako samodzielne paliwo lub jako paliwo zawierające biologiczny komponent w postaci metylowych (lub etylowych) estrów kwa sów tłuszczowych.

W każdym wypadku parametry silnika, tj. moc, moment obro­towy, zużycie paliwa, pozostają praktycznie takie same jak przy zwykłym paliwie.
Charakterystyka biodiesla   
W tym celu Biodiesel jest tak samo ekonomiczny pod względem wskaźnika zużycia paliwa co standardowy olej napędowy.

Biodiesel ma o wiele lepsze oddziaływanie smarne niż trady­cyjny olej napędowy oraz przedłuża istotnie żywotność silni­ków. Ciężarówka z Niemiec ustanowiła rekord Guinnessa prze­jeżdżając na biodieslu na niezmienionym i oryginalnym silniku ponad 1,25 min km. Biodiesel ma wysoką liczbę cetanową, co poprawia osiągi silnika.
Bioetanol   
Bioetanol, w przeciwieństwie do ropy naftowej, jest formą energii odnawialnej, który może być wytwarzany z surowców głównie rolniczych. Etanol powstaje drogą fermentacji lub poprzez syntezę chemiczną z tzw.gazu syntezowego z etylenu lub węgla.

Jest to paliwo, które dobrze nadaje się do silników benzynowych; charakteryzuje je czysty proces spalania, którego rezultatem jest niższa emisja cząstek stałych, węglowodoru i tlenku węgla.

Największą korzyścią przy stosowaniu etanolu jest potencjał w zakresie redukcji emisji C02. Podstawowymi surowcami stosowanymi do produkcji etanolu są: kukurydza, trzcina cukrowa i zboża (głównie żyto, pszenica, proso).

Ponadto wykorzystuje się buraki cukrowe, soję, ziemniaki, słonecznik, trawy preriowe, serwatkę, owoce, stałe odpady komunalne, słomę, makulaturę, glony, melasę, odpady roślinne,drewno,bawełnę,szybko rosnące drzewa.
Charakterystyka Bioetanolu   
Do wszystkich pojazdów napędzanych benzyną można bez problemu stosować benzynę zawierającą 5-10% etanolu. Natomiast po odpowiednich modyfikacjach silnika (instalacja konwertera) stosować można dowolną mieszankę etanolu i benzyny od 0% do 100%.

Etanol ma wyższą liczbę oktanową i spala się w niższych temperaturach niż zwykła benzyna co umożliwia zwiększenie stopnia kompresji w silnikach i lepsze osiągi. Stąd wiodące zespoły wyścigów stosują etanol do napędu swoich bolidów.

W 2007 r. po raz pierwszy w historii wyścig samochodów Indianapolis 500 wygrał pojazd napędzany czystym etanolem. Etanol jest mniej ekonomiczny pod względem wskaźnika zużycia paliwa od benzyny (zużycie większe nawet o 30%).
Etanol celulozowy   
Do jego wytwarzania wykorzystuje się celulozę, będącą głównym składnikiem ścian komórek roślinnych. Jego podstawową zaletą jest zastosowanie do jego wytwarzania jedynie produktów ubocznych produkcji rolno-spożywczej, które są obecnie palone, wyrzucane lub zaorywane.

W tym celu mogą być wykorzystywane m. in.: słoma, liście, plewy, odpady z przemysłu drzewnego (ścinki, trociny i kora), zestalone odpady miejskie, śmieci z gospodarstw domowych, makula­tura, ścier drzewny (masa papiernicza) i trawy preriowe (proso rózgowate, trawa bizonia). Tym samym jego produkcja nie będzie wpływać na zmniejszanie podaży żywności.

Obecnie tylko 45 % zawartej w powstałej biomasie energii zostaje prze­kształcona w alkohol, dla porównania rafineria pozyskuje 85 % energii zawartej w ropie. Aby produkowany z celulozy etanol był konkurencyjny dla benzyny wydajność produkcji musi być większa....


 
|
|
|
Aktualności rolnicze
Opolskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego
w Łosiowie

Warning: file(http://oodr.pl/odb/dane/aktualnosci.odb): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/virtualki/75495/include/sekcje.inc on line 28

* * *

* * *

* * *Aktualizacja: 09-07-2012
Razem odwiedzin: 15440
Dzisiaj odwiedzin: 1
Copyright © RCE 2011 - 2014