Warning: gethostbyaddr(): Address is not a valid IPv4 or IPv6 address in /home/virtualki/75495/stat/wmcounter.php on line 150
» Regionalne Centrum Ekoenergetyki w ŁosiowieZnaczenie odnawialnych źródeł energii dla rozwoju Województwa Opolskiego   
Celem Samorządu Województwa Opolskiego jest spełnienie wymogów Unii Europejskiej w zakresie Pakietu Klimatyczno-Energetycznego, przy jednoczesnej realizacji krajowych polityk i programów sektorowych. Działania powyższe realizowane są poprzez przygotowanie regionu do efektywnego wykorzystania posiadanego potencjału w zakresie energetyki odnawialnej zgodnie z celami strategicznymi określonymi w Strategii rozwoju województwa opolskiego.

Podstawowe efekty rozwoju energetyki odnawialnej w regionie opolskim można przedstawić w czterech płaszczyznach:

SPOŁECZEŃSTWO
 • Poprawa jakości życia mieszkańców regionu
 • Wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa
 • Zmniejszenie kosztów zaopatrzenia w energię.

  ŚRODOWISKO
 • Poprawa jakości środowiska poprzez redukcję zanieczyszczeń, tym emisji gazów cieplarnianych do atmosfery
 • Ochrona zasobów i jakości wód podziemnych oraz powierzchniowych
 • Redukcja ilości wytwarzanych odpadów Oszczędność zasobów paliw kopalnych

  PRAWO
 • Realizacja wymogów Unii Europejskiej zawartych w Dyrektywie Unii Europejskiej nr 2009/28/WEzdnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. W Dyrektywie tej wskazano, że w 2020 roku Polska ma osiągnąć udział energii odnawialnej w końcowym zużyciu brutto energii na poziomie 15%
 • Realizacja zapisów polityk i strategii obowiązujących na szczeblu krajowym, w tym między innymi Polityki energetycznej Polski do 2030 roku
 • Realizacja celów określonych w Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego oraz realizacja zapisów Wojewódzkiego Planu Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii

  GOSPODARKA
 • Zrównoważony rozwój regionu opolskiego Wykorzystanie istniejącego potencjału energetycznego regionu
 • Wzrost konkurencyjności gospodarki regionalnej i jej efektywności energetycznej
 • Poprawa bezpieczeństwa energetycznego regionu.
 • Wdrożenie nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań i technologii oraz wykorzystanie potencjału naukowego regionu
 • Stymulowanie powstawania powiązań kooperacyjnych, klastrów, grup producentów rolnych
 • Stworzenie nowych miejsc pracy na etapie budowy i eksploatacji instalacji do produkcji zielonej energii


 • Znaczenie odnawialnych źródeł energii dla rozwoju Województwa Opolskiego   
  Celem Samorządu Województwa Opolskiego jest spełnienie wymogów Unii Europejskiej w zakresie Pakietu Klimatyczno-Energetycznego, przy jednoczesnej realizacji krajowych polityk i programów sektorowych. Działania powyższe realizowane są poprzez przygotowanie regionu do efektywnego wykorzystania posiadanego potencjału w zakresie energetyki odnawialnej zgodnie z celami strategicznymi określonymi w Strategii rozwoju województwa opolskiego.

  Podstawowe efekty rozwoju energetyki odnawialnej w regionie opolskim można przedstawić w czterech płaszczyznach:

  SPOŁECZEŃSTWO
 • Poprawa jakości życia mieszkańców regionu
 • Wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa
 • Zmniejszenie kosztów zaopatrzenia w energię.

  ŚRODOWISKO
 • Poprawa jakości środowiska poprzez redukcję zanieczyszczeń, tym emisji gazów cieplarnianych do atmosfery
 • Ochrona zasobów i jakości wód podziemnych oraz powierzchniowych
 • Redukcja ilości wytwarzanych odpadów Oszczędność zasobów paliw kopalnych

  PRAWO
 • Realizacja wymogów Unii Europejskiej zawartych w Dyrektywie Unii Europejskiej nr 2009/28/WEzdnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. W Dyrektywie tej wskazano, że w 2020 roku Polska ma osiągnąć udział energii odnawialnej w końcowym zużyciu brutto energii na poziomie 15%
 • Realizacja zapisów polityk i strategii obowiązujących na szczeblu krajowym, w tym między innymi Polityki energetycznej Polski do 2030 roku
 • Realizacja celów określonych w Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego oraz realizacja zapisów Wojewódzkiego Planu Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii

  GOSPODARKA
 • Zrównoważony rozwój regionu opolskiego Wykorzystanie istniejącego potencjału energetycznego regionu
 • Wzrost konkurencyjności gospodarki regionalnej i jej efektywności energetycznej
 • Poprawa bezpieczeństwa energetycznego regionu.
 • Wdrożenie nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań i technologii oraz wykorzystanie potencjału naukowego regionu
 • Stymulowanie powstawania powiązań kooperacyjnych, klastrów, grup producentów rolnych
 • Stworzenie nowych miejsc pracy na etapie budowy i eksploatacji instalacji do produkcji zielonej energii •  
  |
  |
  |
  Aktualności rolnicze
  Opolskiego Ośrodka
  Doradztwa Rolniczego
  w Łosiowie

  Warning: file(http://oodr.pl/odb/dane/aktualnosci.odb): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/virtualki/75495/include/sekcje.inc on line 28

  * * *

  * * *

  * * *  Aktualizacja: 23-07-2012
  Razem odwiedzin: 15440
  Dzisiaj odwiedzin: 1
  Copyright © RCE 2011 - 2014