Warning: gethostbyaddr(): Address is not a valid IPv4 or IPv6 address in /home/virtualki/75495/stat/wmcounter.php on line 150
» Regionalne Centrum Ekoenergetyki w ŁosiowieOpolska OZE po raz trzeci   

Opolska OZE po raz trzeci

Już po raz trzeci rozdano i uhonorowano osoby fizyczne, organizacje i instytucje, które przyczyniają się w największym stopniu do rozwoju OZE w województwie opolskim i Polsce. Okazją ku temu był II Opolski Kongres Energetyczny, który miał miejsce w Opolu w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w dniu 17 czerwca br.
Kapituła Opolskiej Nagrody w dziedzinie Odnawialnych Źródeł Energii postanowiła przyznać Statuetkę w dwóch kategoriach:
Biznes i Ekoenergia dla:
1. Instytutu Naukowo-Badawczego Ks. Sebastiana Kneippa Zespół Rehabilitacyjno- Wypoczynkowy w Kamieniu Śląskim.
2. TAURON Ekoenergia Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze.
3. TAURON Dystrybucja, Oddział w Opolu.
Działalność na rzecz promocji energetyki dla:
1. Pani Prof. dr hab. inż. Czesławy Rosik-Dulewskiej.
2. Pana Redaktora Tomasza Zubilewicza.
Katalog pn.: Opolskie Odnawialne Źródła Energii w Obiektywie - II wydanie poprawione   
Na okładce: Farma wiatrowa, Lipniki, gm. Kamiennik, fot. Joanna Bołdak

Wydawca: Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie

Zespół redakcyjny: Dariusz J. Sitko, Stanisława Grabska - Mędrala, Alicja Brychcy, Patrycja Borkowska, Marcin Majgier, Teresa Kawecka

Zespół ekspertów z dziedziny fotografii: Sławoj Dubiel, Michał Grocholski, Sławek Mielnik

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Publikacja opracowana na zlecenie Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.
Katalog pn.: Opolskie Odnawialne Źródła Energii w Obiektywie - I wydanie   
Na okładce: Farma wiatrowa, Lipniki, gm. Kamiennik, fot. Iwona Schontag

Wydawca: Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie

Zespół redakcyjny: Dariusz J. Sitko, Stanisława Grabska - Mędrala, Alicja Brychcy, Patrycja Borkowska, Marcin Majgier

Zespół ekspertów z dziedziny fotografii: Sławoj Dubiel, Michał Grocholski, Sławek Mielnik

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Publikacja opracowana na zlecenie Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.

Publikacja pn.: Wielopłaszczyznowe bezpieczeństwo energetyczne   

Publikacja pn.: Wielopłaszczyznowe bezpieczeństwo energetyczne

Wydawca: Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie
Redakcja: Dariusz J. Sitko, Alicja Brychcy, Patrycja Borkowska

Publikacja dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
Monografia: Odnawialne źródła energii w województwie opolskim - aspekt techniczny, ekonomiczny i przyrodniczy   

Monografia: Odnawialne źródła energii w województwie opolskim - aspekt techniczny, ekonomiczny i przyrodniczy
Recenzenci
Prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf
Prof. dr hab. inż. Andrzej Gawdzik


Autorzy
Dariusz J. Sitko
Czesława Rosik-Dulewska
Katarzyna Szwedziak
Mirosław Wiatkowski
Krzysztof Badora
Łukasz Biłos
Tomasz Ciesielczuk
Agnieszka Krawczyk
Adela Maziarek


Redakcja techniczna
Alicja Brychcy
Patrycja Borkowska


Korekta
Teresa Kawecka

Skład graficzny
Marcin MajgierPublikacja dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Wydawca: Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Druk: Multigraf, Bydgoszcz
Nakład: 300 egz.

ˆ Copyright Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
ISBN 978-83-60304-50-1

Zdjęcie okładka: Katarzyna MendrellaSpis treści

Słowo wstępne

Roz...
Nagroda za współpracę międzynarodową dla powiatu Kusel - Niemcy   
Na Opolskim Kongresie Energetycznym została wręczona nagroda „Opolska OZE”, dla osób prywatnych, instytucji i przedsiębiorstw zajmujących się rozwojem odnawialnych źródeł energii na terenie województwa opolskiego. Pomysł na wyróżnienie i nagrodzenie działań w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii zrodził się z inicjatywy Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.

Wyróżnienie ma pokazać jak wysokie znaczenie ma rozwój odnawialnych źródeł energii zarówno dla gospodarki jak i dla środowiska. Ma ono na celu zainteresowanie tematem nie tylko instytucji i przedsiębiorstw, ale również osób prywatnych. Aby intensywniej zająć się tematem odnawialnych źródeł energii, Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego pod kierownictwem dyrektora Henryka Zamojskiego, we współpracy z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarczego i Zakładem Energetycznym Tauron Dystrybucja, zorga...
Statuetka Opolska OZE w 2013 r.   

Statuetka Opolska OZE w 2013 r.
Kapituła Opolskiej Nagrody w Dziedzinie Odnawialnych Źródeł energii postanowiła przyznać STATUETKĘ OPOLSKA OZE w 2013 roku w następujących kategoriach:


OPOLSKA OZE w kategorii: SAMORZĄD PRZYJAZNY EKOENERGETYCE
dla:
Gminy Domaszowice
Gminy WilkówOPOLSKA OZE w kategorii: BIZNES I EKOENERGETYKA
dla:
PAGRO Sp. z o.o Gospodarstwo Rolno - Nasienne Pągów
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe „FERMA - POL” w ZalesiuOPOLSKA OZE w kategorii: WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
dla:
Powiatu Kusel Niemcy


OPOLSKA OZE w kategorii:
INSTYTUCJA FINANSUJĄCA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
dla:
Banku Ochrony Środowiska S.A


OPOLSKA OZE w kategorii: DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ PROMOCJI EKOENERGETYKI
dla:
Fundacja n...
Statuetki dla najlepszych, styczeń 2013   

Statuetki dla najlepszych, styczeń 2013
28 listopada podczas II Opolskiej Konferencji - Samorząd, Nauka, Biznes nt.: „Odnawialne Źródła Energii - Zastosowanie w Praktyce” nastąpiło uroczyste wręczenie statuetki „OPOLSKA OZE” przez Tomasza Kostusia - Wicemarszałka Województwa Opolskiego.

OPOLSKA OZE - to postać kobiety trzymająca w dłoniach Słońce, bo Słońce to życie i tam zaczyna się OZE


Powstanie „OPOLSKIEJ OZE” ma na celu uhonorowanie tych, którzy w dużej mierze przyczyniają się do rozwoju odnawialnych źródeł energii w województwie opolskim i w Polsce. Są to osoby, organizacje, instytucje, dla których Odnawialne Źródła Energii to pewnego rodzaju element funkcjonowania lub sposób na życie zawodowe, jak również prywatne.

Kapituła Opolskiej Nagrody w Dziedzinie Odnawialnych Źródeł Energii postanowiła przyznać STATUETKĘ OPOLSKA OZE w następuj...
Wiedza dla uczniów, dyskusja dla fachowców, styczeń 2013   

Wiedza dla uczniów, dyskusja dla fachowców, styczeń 2013
W dniach 26-28.11.2012 r. odbył się trzeci etap Konkursu Wiedzy o Odnawialnych Źródłach Energii, skierowany do uczniów Liceów Ogólnokształcących Województwa Opolskiego. 15 laureatów II etapu przedstawiło swoje prezentacje na temat: „Postrzeganie przez młodego człowieka Odnawialnych Źródeł Energii - Teraz lub w Przyszłości”.

Trzy dni z energią odnawialną

Każdy uczeń miał za zadania zobrazowanie odnawialnych źródeł energii i ich wykorzystania, w formie autorskiej prezentacji, wykonanej w dowolny sposób. Wśród prac konkursowych znalazły się takie projekty jak: krótkometrażowe filmy wraz z przeprowadzonymi wśród młodzieży ankietami na temat OZE, bajka opowiadająca o wizji świata opartego na maksymalnym wykorzystaniu energii odnawialnej, program telewizyjny, modele wiatraka i biogazowni. Finaliści zaprezentowali się na bardzo wysokim pozio...
Najważniejsza jest młodzież, styczeń 2013   

Najważniejsza jest młodzież, styczeń 2013
Z Dariuszem Sitko - wicedyrektorem Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie rozmawia Witold Żurawicki.

- Jak powstało Regionalne Centrum Ekoenergetyki w Łosiowie?

- Regionalne Centrum Ekoenergetyki (RCE) funkcjonuje w ramach struktury organizacyjnej Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Za początkową datę utworzenia RCE w Ośrodku należy przyjąć dzień 4 listopada 2010, kiedy to podczas Konferencji pn.: „Odnawialne Źródła Energii dla Domu i Biznesu” oficjalnie zostało otwarte. Oficjalne otwarcie RCE miało charakter bardziej symboliczny, ponieważ od tego momentu zaczęliśmy budować zaplecze kadrowo-dydaktyczno-wystawiennicze dla przyszłych szkoleń, warsztatów, konferencji.

- Co zrobiliście przez te dwa lata?

- W jedenastu Terenowych Zespołach Doradztwa powołano punkty informacyjne, których zada...
Nagroda za współpracę międzynarodową dla powiatu Kusel - Niemcy   
Na Opolskim Kongresie Energetycznym została wręczona nagroda „Opolska OZE”, dla osób prywatnych, instytucji i przedsiębiorstw zajmujących się rozwojem odnawialnych źródeł energii na terenie województwa opolskiego. Pomysł na wyróżnienie i nagrodzenie działań w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii zrodził się z inicjatywy Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.

Wyróżnienie ma pokazać jak wysokie znaczenie ma rozwój odnawialnych źródeł energii zarówno dla gospodarki jak i dla środowiska. Ma ono na celu zainteresowanie tematem nie tylko instytucji i przedsiębiorstw, ale również osób prywatnych. Aby intensywniej zająć się tematem odnawialnych źródeł energii, Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego pod kierownictwem dyrektora Henryka Zamojskiego, we współpracy z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarczego i Zakładem Energetycznym Tauron Dystrybucja, zorga...
Wiedza dla uczniów, dyskusja dla fachowców, styczeń 2013   

Wiedza dla uczniów, dyskusja dla fachowców, styczeń 2013
W dniach 26-28.11.2012 r. odbył się trzeci etap Konkursu Wiedzy o Odnawialnych Źródłach Energii, skierowany do uczniów Liceów Ogólnokształcących Województwa Opolskiego. 15 laureatów II etapu przedstawiło swoje prezentacje na temat: „Postrzeganie przez młodego człowieka Odnawialnych Źródeł Energii - Teraz lub w Przyszłości”.

Trzy dni z energią odnawialną

Każdy uczeń miał za zadania zobrazowanie odnawialnych źródeł energii i ich wykorzystania, w formie autorskiej prezentacji, wykonanej w dowolny sposób. Wśród prac konkursowych znalazły się takie projekty jak: krótkometrażowe filmy wraz z przeprowadzonymi wśród młodzieży ankietami na temat OZE, bajka opowiadająca o wizji świata opartego na maksymalnym wykorzystaniu energii odnawialnej, program telewizyjny, modele wiatraka i biogazowni. Finaliści zaprezentowali się na bardzo wysokim pozio...
Słońce do wykorzystania - kto następny? październik 2012   

Słońce do wykorzystania - kto następny?  październik 2012
Coraz częściej stosowanym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o ogrzewanie domów i otrzymywanie ciepłej wody użytkowej, są systemy bazujące na odnawialnych źródłach energii, m.in. układy solarne.

Niskie ceny, choć z kosmosu

Wykorzystują one darmową energię słońca, przez co nie tylko są ekologiczne, ale także tanie w eksploatacji. Niestety, cena ich montażu odstrasza wiele osób, które chciałyby korzystać z alternatywnych źródeł energii. W związku z przyjęciem przez Polskę dokumentów ”Polityka Energetyczna Polski do 2025„ pojawiła się ze strony państwa oferta dofinansowania tego typu inwestycji.

Właściciele domów jednorodzinnych mogą bezzwrotnie otrzymać 45% kwoty kredytu zaciągniętego na kupno i montaż kolektorów słonecznych. Dotację wypłaca Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Beneficjentami tego pr...
Przyjemne z pożytecznym, kwiecień 2011   

Przyjemne z pożytecznym, kwiecień 2011
Nauka może być przyjemna? Brzmi mało realnie? Okazuje się, że jednak niekoniecznie. Wystarczy trochę wyobraźni, dobry pomysł i profesjonalne przygotowanie merytoryczno-organizacyjne. I wszystkie te warunki spełnił projekt pod nazwą Zielona Szkoła.

Przyjemne z pożytecznym

Zielona Szkoła jest programem pilotażowym, do którego wybrane zostały dwie szkoły podstawowe. W dniach 13-15.04.2011 r. odbył się pierwszy turnus Zielonej Szkoły, a jej uczestnikami były dzieci z klasy IV, z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1, im. Janusza Korczaka w Niemodlinie. Drugą grupę stanowiły dzieci z klasy IV ze Szkoły Podstawowej nr 1, im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ozimku, które wzięły udział w tym projekcie w dniach 18-20.04.2011 r. Listy uczestników poszczególnych szkół liczyły po 20 uczniów i ich opiekunów. Państwo Małgorzata Królikowska oraz Mariusz Konowaluk spraw...
Zielona Szkoła ozimskiej Jedynki w Łosiowie, kwiecień 2011   

Zielona Szkoła ozimskiej Jedynki w Łosiowie, kwiecień 2011
Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w pilotażowym programie edukacyjnym na temat OZE, czyli Odnawialnych Źródeł Energii, pod nazwą ZIELONA SZKOŁA. To wielkie wyróżnienie, gdyż do tego projektu zostały zaproszone jedynie dwie szkoły z całego województwa opolskiego - Szkoła Podstawowa z Niemodlina i właśnie nasza „Jedynka”.

Wesoło i ekologicznie

Program został perfekcyjnie przygotowany przez Regionalne Centrum Ekoenergetyki, działające przy Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, pod egidą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Od 18 do 20 kwietnia nasi uczniowie pogłębiali wiedzę na te trudne tematy ekologiczne w przepięknym Pałacyku w Łosiowie, należącym do Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Co to jest OZE
W sali konferencyjnej czekali już na nas nasi wspaniali gospodarze. Powitał nas dyr...
Gdzie jest nasza energia odnawialna, październik 2011   

Gdzie jest nasza energia odnawialna, październik 2011
Samorządowcy naszego województwa z gmin rolniczych mieli okazję poznać możliwości rozwoju odnawialnych źródeł energii we wsiach regionu. Powoli takich instalacji nam przybywa.

Daleko za Czechami

Mamy już 35 elektrowni wodnych, 15 wiatraków energetycznych we wsi Lipniki i trzy mniejszej mocy w Jemielnicy. Produkuje się energię z biogazu wysypiskowego i ścieków komunalnych. Niebawem będzie uruchomiona pierwsza w regionie rolnicza biogazownia w gminie Domaszowice.

Tymczasem w czasie podróży studyjnej, zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski, samorządowcy mogli porównać to, co my zbudowaliśmy, z efektami naszych południowych sąsiadów. I niestety okazało się, że tam postęp jest ogromny. Czesi mają już ponad dwieście biogazowni, pięć lat temu było ich kilkanaście. Biogazownie nie tylko wytwarzają energię z gazu, ale także ogrzewają wsie i fabry...
Nowe rozwiązania w budownictwie, wrzesień 2011   

Nowe rozwiązania w budownictwie, wrzesień 2011
Dom pasywny to nowa idea w podejściu do oszczędzania energii we współczesnym budownictwie. Nowe rozwiązania w budownictwie

Mistrzowie oszczędzania energii

Nazwa dom pasywny odnosi się do faktu, że do ogrzewania budynku wykorzystywana jest energia cieplna powstająca w sposób pasywny, czyli pochodząca z zysków promieniowania słonecznego oraz z ciepła od osób i urządzeń, bez wykorzystania aktywnych systemów ogrzewania.

Idea domów pasywnych nie jest opatentowana, zastrzeżona, nie podlega innym formom ochrony prawnej. Możliwe jest wznoszenie domów pasywnych w różnych technologiach budowlanych, takich jak: tradycyjnie murowana, szkielet drewniany tzw. technologia kanadyjska lub szkielet stalowy, a także o różnorodnych funkcjach.

Wg dr Wolfganga Festa - założyciela Instytutu Budownictwa Pasywnego w Darmstad, dom pasywny to budynek o minima...
Konferencja: Odnawialne Źródła Energii szansą na energooszczędność, luty 2012   

Konferencja: Odnawialne Źródła Energii szansą na energooszczędność, luty 2012
W Prószkowie odbyła się Konferencja „Odnawialne Źródła Energii szansą na energooszczędność w gminie, firmie i w domu”, zorganizowana we współpracy z Departamentem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, w której uczestniczyło 250 osób. Tak liczna frekwencja potwierdza, że ten temat cieszy się na Opolszczyźnie dużym zainteresowaniem.

Jaka przyszłość OZE

W czasie konferencji specjaliści zaprezentowali ogromny potencjał myśli technologicznej związanej z energooszczędnością. Spotkaniu towarzyszył też pokaz innowacyjnych i praktycznych rozwiązań w zakresie energooszczędności i wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii, w tym m.in. elektrowni wiatrowej, którą można zainstalować w domu, gospodarstwie, firmie. Wszystko wskazuje na, że wykorzystanie źródeł energii odnawialnej, będzie jednych z najważniejszych d...


 
|
|
|
Aktualności rolnicze
Opolskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego
w Łosiowie

Warning: file(http://oodr.pl/odb/dane/aktualnosci.odb): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/virtualki/75495/include/sekcje.inc on line 28

* * *

* * *

* * *Aktualizacja: 06-08-2014
Razem odwiedzin: 15440
Dzisiaj odwiedzin: 1
Copyright © RCE 2011 - 2014