Warning: gethostbyaddr(): Address is not a valid IPv4 or IPv6 address in /home/virtualki/75495/stat/wmcounter.php on line 150
» Regionalne Centrum Ekoenergetyki w ŁosiowieOpolska OZE po raz trzeci   

Opolska OZE po raz trzeci

Już po raz trzeci rozdano i uhonorowano osoby fizyczne, organizacje i instytucje, które przyczyniają się w największym stopniu do rozwoju OZE w województwie opolskim i Polsce. Okazją ku temu był II Opolski Kongres Energetyczny, który miał miejsce w Opolu w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w dniu 17 czerwca br.
Kapituła Opolskiej Nagrody w dziedzinie Odnawialnych Źródeł Energii postanowiła przyznać Statuetkę w dwóch kategoriach:
Biznes i Ekoenergia dla:
1. Instytutu Naukowo-Badawczego Ks. Sebastiana Kneippa Zespół Rehabilitacyjno- Wypoczynkowy w Kamieniu Śląskim.
2. TAURON Ekoenergia Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze.
3. TAURON Dystrybucja, Oddział w Opolu.
Działalność na rzecz promocji energetyki dla:
1. Pani Prof. dr hab. inż. Czesławy Rosik-Dulewskiej.
2. Pana Redaktora Tomasza Zubilewicza.
Katalog pn.: Opolskie Odnawialne Źródła Energii w Obiektywie - II wydanie poprawione   
Na okładce: Farma wiatrowa, Lipniki, gm. Kamiennik, fot. Joanna Bołdak

Wydawca: Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie

Zespół redakcyjny: Dariusz J. Sitko, Stanisława Grabska - Mędrala, Alicja Brychcy, Patrycja Borkowska, Marcin Majgier, Teresa Kawecka

Zespół ekspertów z dziedziny fotografii: Sławoj Dubiel, Michał Grocholski, Sławek Mielnik

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Publikacja opracowana na zlecenie Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.
Katalog pn.: Opolskie Odnawialne Źródła Energii w Obiektywie - I wydanie   
Na okładce: Farma wiatrowa, Lipniki, gm. Kamiennik, fot. Iwona Schontag

Wydawca: Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie

Zespół redakcyjny: Dariusz J. Sitko, Stanisława Grabska - Mędrala, Alicja Brychcy, Patrycja Borkowska, Marcin Majgier

Zespół ekspertów z dziedziny fotografii: Sławoj Dubiel, Michał Grocholski, Sławek Mielnik

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Publikacja opracowana na zlecenie Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.

Publikacja pn.: Wielopłaszczyznowe bezpieczeństwo energetyczne   

Publikacja pn.: Wielopłaszczyznowe bezpieczeństwo energetyczne

Wydawca: Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie
Redakcja: Dariusz J. Sitko, Alicja Brychcy, Patrycja Borkowska

Publikacja dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
Monografia: Odnawialne źródła energii w województwie opolskim - aspekt techniczny, ekonomiczny i przyrodniczy   

Monografia: Odnawialne źródła energii w województwie opolskim - aspekt techniczny, ekonomiczny i przyrodniczy
Recenzenci
Prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf
Prof. dr hab. inż. Andrzej Gawdzik


Autorzy
Dariusz J. Sitko
Czesława Rosik-Dulewska
Katarzyna Szwedziak
Mirosław Wiatkowski
Krzysztof Badora
Łukasz Biłos
Tomasz Ciesielczuk
Agnieszka Krawczyk
Adela Maziarek


Redakcja techniczna
Alicja Brychcy
Patrycja Borkowska


Korekta
Teresa Kawecka

Skład graficzny
Marcin MajgierPublikacja dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Wydawca: Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Druk: Multigraf, Bydgoszcz
Nakład: 300 egz.

ˆ Copyright Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
ISBN 978-83-60304-50-1

Zdjęcie okładka: Katarzyna MendrellaSpis treści

Słowo wstępne

Roz...
Nagroda za współpracę międzynarodową dla powiatu Kusel - Niemcy   
Na Opolskim Kongresie Energetycznym została wręczona nagroda „Opolska OZE”, dla osób prywatnych, instytucji i przedsiębiorstw zajmujących się rozwojem odnawialnych źródeł energii na terenie województwa opolskiego. Pomysł na wyróżnienie i nagrodzenie działań w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii zrodził się z inicjatywy Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.

Wyróżnienie ma pokazać jak wysokie znaczenie ma rozwój odnawialnych źródeł energii zarówno dla gospodarki jak i dla środowiska. Ma ono na celu zainteresowanie tematem nie tylko instytucji i przedsiębiorstw, ale również osób prywatnych. Aby intensywniej zająć się tematem odnawialnych źródeł energii, Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego pod kierownictwem dyrektora Henryka Zamojskiego, we współpracy z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarczego i Zakładem Energetycznym Tauron Dystrybucja, zorga...
Statuetka Opolska OZE w 2013 r.   

Statuetka Opolska OZE w 2013 r.
Kapituła Opolskiej Nagrody w Dziedzinie Odnawialnych Źródeł energii postanowiła przyznać STATUETKĘ OPOLSKA OZE w 2013 roku w następujących kategoriach:


OPOLSKA OZE w kategorii: SAMORZĄD PRZYJAZNY EKOENERGETYCE
dla:
Gminy Domaszowice
Gminy WilkówOPOLSKA OZE w kategorii: BIZNES I EKOENERGETYKA
dla:
PAGRO Sp. z o.o Gospodarstwo Rolno - Nasienne Pągów
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe „FERMA - POL” w ZalesiuOPOLSKA OZE w kategorii: WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
dla:
Powiatu Kusel Niemcy


OPOLSKA OZE w kategorii:
INSTYTUCJA FINANSUJĄCA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
dla:
Banku Ochrony Środowiska S.A


OPOLSKA OZE w kategorii: DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ PROMOCJI EKOENERGETYKI
dla:
Fundacja n...
Statuetki dla najlepszych, styczeń 2013   

Statuetki dla najlepszych, styczeń 2013
28 listopada podczas II Opolskiej Konferencji - Samorząd, Nauka, Biznes nt.: „Odnawialne Źródła Energii - Zastosowanie w Praktyce” nastąpiło uroczyste wręczenie statuetki „OPOLSKA OZE” przez Tomasza Kostusia - Wicemarszałka Województwa Opolskiego.

OPOLSKA OZE - to postać kobiety trzymająca w dłoniach Słońce, bo Słońce to życie i tam zaczyna się OZE


Powstanie „OPOLSKIEJ OZE” ma na celu uhonorowanie tych, którzy w dużej mierze przyczyniają się do rozwoju odnawialnych źródeł energii w województwie opolskim i w Polsce. Są to osoby, organizacje, instytucje, dla których Odnawialne Źródła Energii to pewnego rodzaju element funkcjonowania lub sposób na życie zawodowe, jak również prywatne.

Kapituła Opolskiej Nagrody w Dziedzinie Odnawialnych Źródeł Energii postanowiła przyznać STATUETKĘ OPOLSKA OZE w następuj...
Wiedza dla uczniów, dyskusja dla fachowców, styczeń 2013   

Wiedza dla uczniów, dyskusja dla fachowców, styczeń 2013
W dniach 26-28.11.2012 r. odbył się trzeci etap Konkursu Wiedzy o Odnawialnych Źródłach Energii, skierowany do uczniów Liceów Ogólnokształcących Województwa Opolskiego. 15 laureatów II etapu przedstawiło swoje prezentacje na temat: „Postrzeganie przez młodego człowieka Odnawialnych Źródeł Energii - Teraz lub w Przyszłości”.

Trzy dni z energią odnawialną

Każdy uczeń miał za zadania zobrazowanie odnawialnych źródeł energii i ich wykorzystania, w formie autorskiej prezentacji, wykonanej w dowolny sposób. Wśród prac konkursowych znalazły się takie projekty jak: krótkometrażowe filmy wraz z przeprowadzonymi wśród młodzieży ankietami na temat OZE, bajka opowiadająca o wizji świata opartego na maksymalnym wykorzystaniu energii odnawialnej, program telewizyjny, modele wiatraka i biogazowni. Finaliści zaprezentowali się na bardzo wysokim pozio...
Najważniejsza jest młodzież, styczeń 2013   

Najważniejsza jest młodzież, styczeń 2013
Z Dariuszem Sitko - wicedyrektorem Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie rozmawia Witold Żurawicki.

- Jak powstało Regionalne Centrum Ekoenergetyki w Łosiowie?

- Regionalne Centrum Ekoenergetyki (RCE) funkcjonuje w ramach struktury organizacyjnej Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Za początkową datę utworzenia RCE w Ośrodku należy przyjąć dzień 4 listopada 2010, kiedy to podczas Konferencji pn.: „Odnawialne Źródła Energii dla Domu i Biznesu” oficjalnie zostało otwarte. Oficjalne otwarcie RCE miało charakter bardziej symboliczny, ponieważ od tego momentu zaczęliśmy budować zaplecze kadrowo-dydaktyczno-wystawiennicze dla przyszłych szkoleń, warsztatów, konferencji.

- Co zrobiliście przez te dwa lata?

- W jedenastu Terenowych Zespołach Doradztwa powołano punkty informacyjne, których zada...

Cele Regionalnego Centrum Ekoenergetyki w Łosiowie   
 • Utworzenie Regionalnego Centrum Ekoenergetyki w Łosiowie ma na celu promocję zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i odnawialnych źródeł energii na Opolszczyźnie.

 • Regionalne Centrum Ekoenergetyki będzie realizowało swe cele poprzez działania edukacyjne, badawcze oraz innowacyjno-wdrożeniowe skierowane do rolników, przedstawicieli biznesu, samorządu jak również młodzieży szkolnej i ludzi nauki.


 •  
  |
  |
  |
  Aktualności rolnicze
  Opolskiego Ośrodka
  Doradztwa Rolniczego
  w Łosiowie

  Warning: file(http://oodr.pl/odb/dane/aktualnosci.odb): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/virtualki/75495/include/sekcje.inc on line 28

  * * *

  * * *

  * * *  Aktualizacja: 06-08-2014
  Razem odwiedzin: 15440
  Dzisiaj odwiedzin: 1
  Copyright © RCE 2011 - 2014