Warning: gethostbyaddr(): Address is not a valid IPv4 or IPv6 address in /home/virtualki/75495/stat/wmcounter.php on line 150
» Regionalne Centrum Ekoenergetyki w Łosiowie


Rekordowe wyniki farm wiatrowych dzięki orkanowi Barbara   
W dniach 26 i 27 grudnia 2016 r. ze względu na przesuwający się nad Polską orkan Barbara zanotowano rekordowo wysoką moc pracy farm wiatrowych zbliżającą się do poziomu 5 GW. Najwyższą moc odnotowano 26.12.2016 r. około godziny 20.00, a wynosiła ona 4941 MW.

Przy nominalnej mocy wszystkich wiatraków na terenie Polski w wysokości 5,8 GW, osiągnięty wynik jest imponujący. Zwłaszcza w porównaniu do średnich dziennych mocy w grudniu na poziomie 1-2 GW. W grudniu tego roku zanotowano również rekordowo niską moc generacji z farm wiatrowych, 20 grudnia wynosiła ona tylko 100-150 MW.

Rekordowo wysokie wyniki pozwoliły, przy zmniejszonym popycie na energię elektryczną w godzinach porannych 26 grudnia, na udział farm wiatrowych w miksie energetycznym na poziomie 1/3 całkowitej generacji energii w kraju. Wbrew obawom nie powodowało to problemów dla działania systemu dystrybucji ener...
Pakiet na Rzecz Czystego Transportu   
Ministerstwo Energii zakończyło konsultacje społeczne do Planu Rozwoju Elektromobilności będącego częścią Pakietu na Rzecz Czystego Transportu. W odpowiedzi na zgłoszone uwagi dowiedzieliśmy się, że:

• Regulacje będą miały charakter stabilny, żeby zabezpieczyć interesy inwestorów przy długookresowych inwestycjach,
• ME nie zamierza wspierać rozwoju pojazdów napędzanych przez ogniwa paliwowe,
• Konieczne są inwestycję w infrastrukturę sieciową dla zabezpieczenia niezawodności sieci ładowania,
• Istnieje możliwość wykorzystania instalacji hybrydowych na stacjach ładowania pojazdów w przypadku zwiększonego zapotrzebowania na energię elektryczną,
• Możliwość stworzenia systemu wsparcia sprzedaży aut elektrycznych dla klientów indywidualnych.

Pakiet na Rzecz Czystego Transportu składa się z:

1. Planu Rozwoju Elektromobilności w Po...
Urząd Regulacji Energetyki opublikował regulamin aukcji na sprzedaż energii z Odnawialnych Źródeł Energii   
Pierwsze aukcje odbędą się do końca tego roku, zgodnie z zapowiedziami i przygotowanymi rozporządzeniami Ministerstwa Energii. Regulamin został zatwierdzony przez Ministra Krzysztofa Tchórzewskiego zgodnie z przepisami ustawy o OZE.

Regulamin przygotowany przez URE ma za zadanie określić:
• Zasady przebiegu aukcji
• Sposoby rozstrzygnięcia aukcji
• Warunki przetwarzania danych uczestników aukcji
• Wymagania techniczne odnośnie internetowej platformy aukcyjnej
• Sposób zapewniania prawidłowości przebiegu aukcji i ich bezpieczeństwa
• Warunki możliwego zawieszania dostępu do IPA - internetowej platformy aukcyjnej

Dodatkowo w regulaminie znajdziemy również rozwiązania w kwestii kaucji, gwarancji bankowych, weryfikacji ofert i zamieszczania ogłoszeń.
COP22 w Marakeszu - Konferencja klimatyczna ONZ   
W piątek 4 listopada 2016 r. weszło w życie porozumienie paryskie, uzgodnione na COP21, które stawia za cel obniżenie wzrostu średniej globalnej temperatury poniżej 2°C. Prawie rok trwała procedura ratyfikowania umowy, przez państwa odpowiedzialne za określony
udział w globalnej emisji CO2. Kolejny szczyt nie zapowiada się tak emocjonująco jak paryski, gdyż rewolucyjne ustalenia z poprzedniej konferencji, zaczynają dopiero pojawiać
się w zarysach planów poszczególnych państw. Każdy z zainteresowanych ograniczeniem globalnego ocieplenia, ma swój pomysł na realizację ustalonych założeń. Porozumienie paryskie pozostawiało dużą dowolność w sposobie realizacji wyznaczonego celu,
a tegoroczna konferencja może przynieść bardziej szczegółowe rozwiązania.

Polski pomysł na ograniczenie emisji CO2 to koncepcje „bezodpadowej energetyki węglowej” i „leśnych gosp...
Tesla proponuje kompleksowe rozwiązanie dla ekologicznego odbiorcy - rooftop-to-garage   
28 października Elon Musk zaprezentował system Solar Roof, czyli dachówki będące panelami fotowoltaicznymi. Zbudowane z trzech warstw: ogniwa PV, powłoki tworzącej wizualny efekt dachówki i szkła hartowanego. Tak zbudowany element ma być bardzo trwały i tańszy niż dotychczasowe rozwiązania osobnego budowania dachu i paneli. Bazą do produkcji ogniw mają być technologie Panasonica pozwalające osiągnąć sprawność systemu na poziomie około 20 %. Produkcja dachówek XXI wieku ma się odbywać w fabryce firmy SolarCity w Buffalo.

Już niedługo Tesla, dotychczas skupiająca się na produkcji elektrycznych samochodów
i domowych magazynów energii Powerwall, ma wykupić powiązaną ze sobą kapitałowo
i personalnie spółkę SolarCity. Powodem jest obniżenie kosztów i możliwość stworzenia kompleksowej propozycji dla odbiorców samochodów marki Tesla, a tym samym prosumentów. Dachówki mają przek...
Przegląd sytuacji OZE na światowych rynkach   
Spowolnienie rozwoju OZE w Chinach znacząco wpłynęło na globalne wyniki inwestycyjne w tym sektorze. Obliczono, że w III kwartale 2016 roku, w porównaniu do analogicznego okresu 2015 r. globalne nakłady na odnawialne źródła energii spadły o 43 %. Nie bez znaczenia dla tych wyników jest zmniejszenie dynamiki inwestycji również u pozostałych wielkich graczy na rynku - w Japonii i USA. Europa też odnotowała spowolnienie w tym sektorze ale tylko o 5 %. Chiny, jako globalny lider odnawialnych źródeł energii, odczuwa skutki obniżenia taryf ze sprzedaży energii z PV, a lokalne ograniczenie inwestycji powoduje nadpodaż modułów fotowoltaicznych w skali ogólnoświatowej i tym samym rekordowo niskie ceny komponentów.

Tymczasem w Wielkiej Brytanii w wysokim sezonie fotowoltaiki (dla tej strefy klimatycznej okres kwiecień - wrzesień), w miksie energetycznym, odnotowano większy udział energii ...
Dofinansowanie OZE i termomodernizacji w województwie opolskim   
Rada Nadzorcza i Zarząd WFOŚiGW w Opolu, mając na celu upowszechnienie nowoczesnych technologii służących ograniczeniu lub uniknięciu niskiej emisji, wytwarzaniu energii cieplnej i elektrycznej oraz wspieraniu inwestycji proekologicznych w regionie, przygotowały program składający się z czterech części, umożliwiający finansowanie przedsięwzięć polegających na:

1. wymianie źródeł ciepła w domach jednorodzinnych lub lokalach mieszkalnych (kotłowni lub palenisk o niskiej sprawności energetycznej, opalanych paliwem stałym) na nowoczesne o wyższej sprawności (Program EKO-PIEC),

2. termoizolacji domów jednorodzinnych, w tym: wymiana okien i drzwi zewnętrznych, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie dachu, stropodachu, podłogi na gruncie lub stropu nad nieogrzewaną piwnicą (Program EKO-TERM),

3. termomodernizacji domów jednorodzinnych, obejmującej termoizolację wraz z wy...
Elektromobilność - innowacyjne pojazdy będą projektowane i tworzone w Polsce   
W czerwcu 2016 roku rząd przedstawił plan, według którego w 2025 roku po polskich drogach jeździć będzie 1 milion aut elektrycznych. W planie rozwoju elektrycznej motoryzacji starano się nie skupiać wyłącznie na importowaniu elektrycznych aut
z zagranicy, ale również wspierać rozwój rodzimych projektów. W ostatnim czasie
w mediach pojawia się coraz więcej informacji o inicjatywach polskich firm odnośnie aut elektrycznych.

ElectroMobilityPoland to nazwa nowej spółki powstającej w celu stworzenia podstaw naukowo-technologicznych i ekonomiczno-organizacyjnych do produkcji i rozwoju osobowych aut elektrycznych. Inwestorami będą cztery państwowe koncerny energetyczne - PGE, Tauron, Energa i Enea, które chcą docelowo wybudować zakład produkcyjny i wspierać rodzimy przemysł elektromobilności technologicznym know-how na zasadzie licencji. Już
w czerwcu wyżej wymienione firmy, ...
Wiecznie odnawialna - ustawa o odnawialnych źródłach energii   
Ministerstwo Energii zapowiedziało, że na przełomie 2016 i 2017 roku wprowadzona zostanie kolejna nowelizacja ustawy o OZE. Jej zapisy mają dotyczyć obszarów pominiętych w ramach poprzedniej nowelizacji oraz wprowadzać niezbędne zmiany techniczne ostatnio uchwalonych przepisów.
Ustawa ma ewoluować wraz ze zmianami prawa europejskiego jak również warunków rynkowych. Wiceminister energii Andrzej Piotrowski nazwał ją „wiecznie odnawialną”,
co świadczy o otwartości rządu na dynamiczne zmiany w światowych trendach i na polskim rynku.
Już z końcem sierpnia wejdą w życie rozporządzenia Ministra Energii, kluczowe dla nowych zasad systemu aukcyjnego oraz obowiązku zakupu Zielonych Certyfikatów
w 2017 r.
Obecnie prace nad nowelizacją ustawy są na etapie konsultacji z poszczególnymi branżami
i Komisją Europejską.
Wirtualne elektrownie przyszłością OZE?   
W Australii Południowej rusza program budowy wirtualnej elektrowni składającej się
z mikroinstalacji fotowoltaicznych i magazynów energii. Virtual Power Plant docelowo ma się składać z instalacji o łącznej mocy 5 MW i magazynów o pojemności 7 MWh rozmieszczonych w całym stanie.

Inwestycja, mająca kosztować 20 mln dolarów australijskich, ma zwiększyć
bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców i zabezpieczyć ich przed skokami cen energii. Na początek 150 właścicieli domów w tym stanie zakupi instalacje fotowoltaiczne o mocy
5 kW i magazyny o pojemności 7,7 kWh wraz z oprogramowaniem w preferencyjnej cenie
3,5 tys. AUD (równowartość 10,5 tys. zł). Następnie zarządca VPP będzie zajmował się agregacją i zarządzaniem potencjałem „negawatów” czyli oszczędnościami w systemie energetycznym.

Wirtualna elektrownia stanowi wyjątkowy projekt, który może stać si...
Wykaz osób, które zgłosiły się do konkursu fotograficznego pn.: Opolskie Odnawi   
1. Adam Skóra
2. Adrian Proksza
3. Agnieszka Kurzeja
4. Agnieszka Graczykowska
5. Agnieszka Moskal
6. Aleksandra Mulska
7. Barbara Wiatkowska
8. Edyta Młynarczyk
9. Ewa Lisowska
10. Ireneusz Hebda
11. Iwona Pietkiewicz
12. Iwona Schöntag
13. Izabela Szubert
14. Joanna Bołdak
15. Karina Kózka i Mateusz Ulańczyk
16. Katarzyna Mendrella
17. Krzysztof Kudła
18. Krzysztof Szela
19. Marcin Poranek
20. Marcin Staniszewski
21. Marek Synowiecki
22. Maria Fiałkowska
23. Maria Wacław
24. Paweł Skotnicki
25. Rafał Mielnik
26. Rafał Trojanowski
27. Robert Radomski
28. Romuald Kubik
29. Sabina Skóra
30. Tadeusz Parcej
31. Tomasz Adamski
32. Tomasz Kopij
33.Daniel Lipiński

*uwagi do wykazu można zgłaszać do dnia 21 sierpnia 2013r.
Organizator: OODR,RCE
III Edycja Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Odnawialnych Źródłach Energii   

III Edycja Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Odnawialnych Źródłach Energii
Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie - Regionalne Centrum Ekoenergetyki był organizatorem III edycji Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Odnawialnych Źródłach Energii, który tym razem skierowany był do uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego. W ubiegłych latach przedmiotowy konkurs przeznaczony był do liceów ogólnokształacących oraz szkół technicznych z Opolszczyzny. Konkurs zakładał uczestnictwo 15 szkół, a kolejność zgłoszeń decydowała o zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu. W wyznaczonym przez Organizatora terminie chęć uczestnictwa w konkursie zgłosiły następujące szkoły: Gimnazjum w Skorogoszczy, Publiczne Gimnazjum nr 4 w Brzegu, Gimnazjum Publiczne nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Grodkowie, Publiczne Gimnazjum Zespołu Szkół im. Szarych Szeregów w Dąbrowie, Gimnazjum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nysie, Publiczne Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Oleśn...
Wojewódzki Konkurs Wiedzy o OZE - III Edycja   

Wojewódzki Konkurs Wiedzy o OZE - III Edycja
Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego - Regionalne Centrum Ekoenergetyki w Łosiowie jest organizatorem III edycji Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Odnawialnych Źródłach Energii, który tym razem skierowany jest do szkół gimnazjalnych z województwa opolskiego. W ramach realizacji przedmiotowego Konkursu w siedzibie Ośrodka odbył się test wiedzy z zakresu odnawialnych źródeł energii. Komisja Konkursowa w składzie:
1. dr. hab. inż. Mirosław Wiatkowski, prof. nadzw. Uniwersytetu Opolskiego,
2. dr. inż. Łukasz Biłos, Politechnika Opolska,
3. Artur Ślimak, Podinspektor z Referatu Rozwoju Wsi, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego,
4. Stanisława Grabska - Mędrala, Kierownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Ekologii, Ochrony Środowiska i RCE, Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie,
miała szansę ocenić stan wiedzy uczniów z zakresu odnawialnych źródeł energii.
W...
Wojewódzki Konkurs Wiedzy o OZE - III Edycja   

Zestawienie szkół zakwalifikowanych do Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o OZE - III Edycja1. Gimnazjum Publiczne nr 1 im. M. Kopernika w Grodkowie
2. Publiczne Gimnazjum nr 4 w Brzegu
3. Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Prudniku
4. Gimnazjum nr 1 im. T. Kościuszki w Nysie
5. Publiczne Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego poety-żołnierza AK w Żelaznej
6. Publiczne Gimnazjum Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie
7. Gimnazjum w Łosiowie im. Polskich Noblistów
8. Publiczne Gimnazjum nr 1 im. J. Piłsudskiego w Brzegu
9. Gimnazjum w Skorogoszczy
10. Publiczne Gimnazjum im. T. Kościuszki w Kościerzycach
11. Publiczne Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Oleśnie
12. Publiczne Gimnazjum Zespołu Szkół im. Szarych Szeregów w Dąbrowie
13. Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Orląt Lwowskich w Brzegu
14. Publ...
Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Odnawialnych Źródłach Energii - II Edycja   
Lista uczniów Szkół Technicznych Województwa Opolskiego, laureatów II etapu Konkursu Wiedzy o OZE
13-15 listopad 2013r.Leszek Gędek - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1w Praszce
Justyna Kulesa -Zespół Szkól Centrum Kształcenia Rolniczego w Bogdańczowicach
Grzegorz Kosmal -Zespół Szkół w Otmuchowie
Maciej Bodnar - Zespół Szkół Mechanicznych w Głubczycach
Klaudia Pol - Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu
Mateusz Grochalski -Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu
Bartosz Pawlica -Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu
Karin Wilczek - Zespół Szkół Rolniczych w Namysłowie
Borys Bujak - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku
Szymon Orłowski - Zespół Szkół Mechanicznych w Głubczycach
Daniel Kotala -Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Opolu
Albert Gręzel - Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej ...
Laureaci konkursu fotograficz. Opolskie Odnawialne Źródła Energii w Obiektywie   

Laureaci konkursu fotograficz. Opolskie Odnawialne Źródła Energii w Obiektywie
W dniu 12 września 2013r., na Rynku w Opolu odbyło się podsumowanie konkursu fotograficznego pn.: „Opolskie Odnawialne Źródła Energii w Obiektywie” wraz z ogłoszeniem wyników przedmiotowego konkursu oraz wręczeniem nagród.

Na uroczystość otwarcia wystawy przybyło wielu znakomitych gości: Pan Józef Sebesta - Marszałek Województwa Opolskiego, Pan Tomasz Kostuś - Wicemarszałek Województwa Opolskiego, Pan Antoni Konopka - Członek Zarządu Województwa Opolskiego, Pan Krzysztof Kawałko - Wiceprezydent Miasta Opole, Pan prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf - Rektor Politechniki Opolskiej, Pani prof. dr hab. inż. Katarzyna Szwedziak Politechnika Opolska, Pan prof. dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski Uniwersytet Opolski, Pan Grzegorz Sawicki - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego, Doradca Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dziedzinie OZE, Pan Sławoj Dubiel -Pr...
Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Odnawialnych Źródłach Energii - II Edycja   
1. Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Odnawialnych Źródłach Energii ma na celu:
 kształtowanie i rozwijanie zarówno świadomości ekologicznej, jak i ekoenergetycznej uczestników Konkursu, promocja odnawialnych źródeł energii wśród młodzieży, poprzez zastosowanie praktycznych form edukacji, jakimi są: konkurs wiedzy, prezentacja konkursowa pn.: „Postrzeganie przez młodego człowieka Odnawialnych Źródeł Energii - Teraz lub w Przyszłości” oraz udział w Konferencji naukowo-technicznej „Szanse i perspektywy rozwoju energii odnawialnej w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich
”.

2. Organizator Konkursu:
Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Regionalne Centrum Ekoenergetyki w Łosiowie

3. Termin realizacji Konkursu:
Wrzesień-Listopad 2013r.

4. Adresaci Konkursu:
Konkurs skierowany jest do młodzieży ze szkół te...
Wykaz osób, które zgłosiły się do konkursu fotograficznego pn.:Opolskie Odnawialne Źródła Energii w Obiektywie   
1. Adam Skóra
2. Adrian Proksza
3. Agnieszka Kurzeja
4. Agnieszka Graczykowska
5. Agnieszka Moskal
6. Aleksandra Mulska
7. Barbara Wiatkowska
8. Edyta Młynarczyk
9. Ewa Lisowska
10. Ireneusz Hebda
11. Iwona Pietkiewicz
12. Iwona Schöntag
13. Izabela Szubert
14. Joanna Bołdak
15. Karina Kózka i Mateusz Ulańczyk
16. Katarzyna Mendrella
17. Krzysztof Kudła
18. Krzysztof Szela
19. Marcin Poranek
20. Marcin Staniszewski
21. Marek Synowiecki
22. Maria Fiałkowska
23. Maria Wacław
24. Paweł Skotnicki
25. Rafał Mielnik
26. Rafał Trojanowski
27. Robert Radomski
28. Romuald Kubik
29. Sabina Skóra
30. Tadeusz Parcej
31. Tomasz Adamski
32. Tomasz Kopij
33.Daniel Lipiński

*uwagi do wykazu można zgłaszać do dnia 21 sierpnia 2013r.
Organizator: OODR,RCE
Konkurs Opolskie Odnawialne Źródła Energii w Obiektywie   
Zmiana terminu publikacji listy uczestników Konkursu OZE w Obiektywie

Zgodnie z zapisem p-kt 7, ust. 6, Regulaminu Konkursu Fotograficznego pn.: Opolskie Odnawialne Źródła Energii w Obiektywie, dokonuje się zmian zapisu p-kt 4, ust 4, ww. Regulaminu.
P-kt 4, ust. 4 Regulaminu Konkursu Fotograficznego pn.: Opolskie Odnawialne Źródła Energii w Obiektywie otrzymuje brzmienie:
„Pełna lista uczestników zakwalifikowanych do Konkursu umieszczona zostanie na stronie internetowej www.oodr.pl oraz www.rce.oodr.pl do dnia 14 sierpnia 2013r.”
Organizator.
Uczestnicy Konkursu Opolskie Odnawialne Źródła Energii w Obiektywie   
W imieniu Organizatora Konkursu "Opolskie Odnawialne Źródła Energii w Obiektywie", chciałbym Państwu serdecznie podziękować za zgłoszenie swojego udziału w Konkursie poprzez nadesłanie prac fotograficznych o tematyce OZE.
Uczestnictwo w Konkursie zgłosiło ponad 30 osób, przesyłając ponad 180 fotografii.

Obecnie życzę wszystkim Państwu udanych wakacji a rozstrzygnięcie Konkursu zgodnie
z Regulaminem Konkursu, nastąpi 12 września 2013r.

Z wyrazami szacunku
Dariusz J. Sitko
Zastępca Dyrektora O
ODR

Razem informacji: 20 ,   Strona: 1 z 2
Strona: 1 | 2 | 
|
|
|
Aktualności rolnicze
Opolskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego
w Łosiowie

Warning: file(http://oodr.pl/odb/dane/aktualnosci.odb): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/virtualki/75495/include/sekcje.inc on line 28

* * *

* * *

* * *Aktualizacja: 28-12-2016
Razem odwiedzin: 15440
Dzisiaj odwiedzin: 1
Copyright © RCE 2011 - 2014