Warning: gethostbyaddr(): Address is not a valid IPv4 or IPv6 address in /home/virtualki/75495/stat/wmcounter.php on line 150
» Regionalne Centrum Ekoenergetyki w Łosiowie


Rekordowe wyniki farm wiatrowych dzięki orkanowi Barbara   
W dniach 26 i 27 grudnia 2016 r. ze względu na przesuwający się nad Polską orkan Barbara zanotowano rekordowo wysoką moc pracy farm wiatrowych zbliżającą się do poziomu 5 GW. Najwyższą moc odnotowano 26.12.2016 r. około godziny 20.00, a wynosiła ona 4941 MW.

Przy nominalnej mocy wszystkich wiatraków na terenie Polski w wysokości 5,8 GW, osiągnięty wynik jest imponujący. Zwłaszcza w porównaniu do średnich dziennych mocy w grudniu na poziomie 1-2 GW. W grudniu tego roku zanotowano również rekordowo niską moc generacji z farm wiatrowych, 20 grudnia wynosiła ona tylko 100-150 MW.

Rekordowo wysokie wyniki pozwoliły, przy zmniejszonym popycie na energię elektryczną w godzinach porannych 26 grudnia, na udział farm wiatrowych w miksie energetycznym na poziomie 1/3 całkowitej generacji energii w kraju. Wbrew obawom nie powodowało to problemów dla działania systemu dystrybucji ener...
Pakiet na Rzecz Czystego Transportu   
Ministerstwo Energii zakończyło konsultacje społeczne do Planu Rozwoju Elektromobilności będącego częścią Pakietu na Rzecz Czystego Transportu. W odpowiedzi na zgłoszone uwagi dowiedzieliśmy się, że:

• Regulacje będą miały charakter stabilny, żeby zabezpieczyć interesy inwestorów przy długookresowych inwestycjach,
• ME nie zamierza wspierać rozwoju pojazdów napędzanych przez ogniwa paliwowe,
• Konieczne są inwestycję w infrastrukturę sieciową dla zabezpieczenia niezawodności sieci ładowania,
• Istnieje możliwość wykorzystania instalacji hybrydowych na stacjach ładowania pojazdów w przypadku zwiększonego zapotrzebowania na energię elektryczną,
• Możliwość stworzenia systemu wsparcia sprzedaży aut elektrycznych dla klientów indywidualnych.

Pakiet na Rzecz Czystego Transportu składa się z:

1. Planu Rozwoju Elektromobilności w Po...
Urząd Regulacji Energetyki opublikował regulamin aukcji na sprzedaż energii z Odnawialnych Źródeł Energii   
Pierwsze aukcje odbędą się do końca tego roku, zgodnie z zapowiedziami i przygotowanymi rozporządzeniami Ministerstwa Energii. Regulamin został zatwierdzony przez Ministra Krzysztofa Tchórzewskiego zgodnie z przepisami ustawy o OZE.

Regulamin przygotowany przez URE ma za zadanie określić:
• Zasady przebiegu aukcji
• Sposoby rozstrzygnięcia aukcji
• Warunki przetwarzania danych uczestników aukcji
• Wymagania techniczne odnośnie internetowej platformy aukcyjnej
• Sposób zapewniania prawidłowości przebiegu aukcji i ich bezpieczeństwa
• Warunki możliwego zawieszania dostępu do IPA - internetowej platformy aukcyjnej

Dodatkowo w regulaminie znajdziemy również rozwiązania w kwestii kaucji, gwarancji bankowych, weryfikacji ofert i zamieszczania ogłoszeń.
COP22 w Marakeszu - Konferencja klimatyczna ONZ   
W piątek 4 listopada 2016 r. weszło w życie porozumienie paryskie, uzgodnione na COP21, które stawia za cel obniżenie wzrostu średniej globalnej temperatury poniżej 2°C. Prawie rok trwała procedura ratyfikowania umowy, przez państwa odpowiedzialne za określony
udział w globalnej emisji CO2. Kolejny szczyt nie zapowiada się tak emocjonująco jak paryski, gdyż rewolucyjne ustalenia z poprzedniej konferencji, zaczynają dopiero pojawiać
się w zarysach planów poszczególnych państw. Każdy z zainteresowanych ograniczeniem globalnego ocieplenia, ma swój pomysł na realizację ustalonych założeń. Porozumienie paryskie pozostawiało dużą dowolność w sposobie realizacji wyznaczonego celu,
a tegoroczna konferencja może przynieść bardziej szczegółowe rozwiązania.

Polski pomysł na ograniczenie emisji CO2 to koncepcje „bezodpadowej energetyki węglowej” i „leśnych gosp...
Tesla proponuje kompleksowe rozwiązanie dla ekologicznego odbiorcy - rooftop-to-garage   
28 października Elon Musk zaprezentował system Solar Roof, czyli dachówki będące panelami fotowoltaicznymi. Zbudowane z trzech warstw: ogniwa PV, powłoki tworzącej wizualny efekt dachówki i szkła hartowanego. Tak zbudowany element ma być bardzo trwały i tańszy niż dotychczasowe rozwiązania osobnego budowania dachu i paneli. Bazą do produkcji ogniw mają być technologie Panasonica pozwalające osiągnąć sprawność systemu na poziomie około 20 %. Produkcja dachówek XXI wieku ma się odbywać w fabryce firmy SolarCity w Buffalo.

Już niedługo Tesla, dotychczas skupiająca się na produkcji elektrycznych samochodów
i domowych magazynów energii Powerwall, ma wykupić powiązaną ze sobą kapitałowo
i personalnie spółkę SolarCity. Powodem jest obniżenie kosztów i możliwość stworzenia kompleksowej propozycji dla odbiorców samochodów marki Tesla, a tym samym prosumentów. Dachówki mają przek...
Przegląd sytuacji OZE na światowych rynkach   
Spowolnienie rozwoju OZE w Chinach znacząco wpłynęło na globalne wyniki inwestycyjne w tym sektorze. Obliczono, że w III kwartale 2016 roku, w porównaniu do analogicznego okresu 2015 r. globalne nakłady na odnawialne źródła energii spadły o 43 %. Nie bez znaczenia dla tych wyników jest zmniejszenie dynamiki inwestycji również u pozostałych wielkich graczy na rynku - w Japonii i USA. Europa też odnotowała spowolnienie w tym sektorze ale tylko o 5 %. Chiny, jako globalny lider odnawialnych źródeł energii, odczuwa skutki obniżenia taryf ze sprzedaży energii z PV, a lokalne ograniczenie inwestycji powoduje nadpodaż modułów fotowoltaicznych w skali ogólnoświatowej i tym samym rekordowo niskie ceny komponentów.

Tymczasem w Wielkiej Brytanii w wysokim sezonie fotowoltaiki (dla tej strefy klimatycznej okres kwiecień - wrzesień), w miksie energetycznym, odnotowano większy udział energii ...
Dofinansowanie OZE i termomodernizacji w województwie opolskim   
Rada Nadzorcza i Zarząd WFOŚiGW w Opolu, mając na celu upowszechnienie nowoczesnych technologii służących ograniczeniu lub uniknięciu niskiej emisji, wytwarzaniu energii cieplnej i elektrycznej oraz wspieraniu inwestycji proekologicznych w regionie, przygotowały program składający się z czterech części, umożliwiający finansowanie przedsięwzięć polegających na:

1. wymianie źródeł ciepła w domach jednorodzinnych lub lokalach mieszkalnych (kotłowni lub palenisk o niskiej sprawności energetycznej, opalanych paliwem stałym) na nowoczesne o wyższej sprawności (Program EKO-PIEC),

2. termoizolacji domów jednorodzinnych, w tym: wymiana okien i drzwi zewnętrznych, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie dachu, stropodachu, podłogi na gruncie lub stropu nad nieogrzewaną piwnicą (Program EKO-TERM),

3. termomodernizacji domów jednorodzinnych, obejmującej termoizolację wraz z wy...
Elektromobilność - innowacyjne pojazdy będą projektowane i tworzone w Polsce   
W czerwcu 2016 roku rząd przedstawił plan, według którego w 2025 roku po polskich drogach jeździć będzie 1 milion aut elektrycznych. W planie rozwoju elektrycznej motoryzacji starano się nie skupiać wyłącznie na importowaniu elektrycznych aut
z zagranicy, ale również wspierać rozwój rodzimych projektów. W ostatnim czasie
w mediach pojawia się coraz więcej informacji o inicjatywach polskich firm odnośnie aut elektrycznych.

ElectroMobilityPoland to nazwa nowej spółki powstającej w celu stworzenia podstaw naukowo-technologicznych i ekonomiczno-organizacyjnych do produkcji i rozwoju osobowych aut elektrycznych. Inwestorami będą cztery państwowe koncerny energetyczne - PGE, Tauron, Energa i Enea, które chcą docelowo wybudować zakład produkcyjny i wspierać rodzimy przemysł elektromobilności technologicznym know-how na zasadzie licencji. Już
w czerwcu wyżej wymienione firmy, ...
Wiecznie odnawialna - ustawa o odnawialnych źródłach energii   
Ministerstwo Energii zapowiedziało, że na przełomie 2016 i 2017 roku wprowadzona zostanie kolejna nowelizacja ustawy o OZE. Jej zapisy mają dotyczyć obszarów pominiętych w ramach poprzedniej nowelizacji oraz wprowadzać niezbędne zmiany techniczne ostatnio uchwalonych przepisów.
Ustawa ma ewoluować wraz ze zmianami prawa europejskiego jak również warunków rynkowych. Wiceminister energii Andrzej Piotrowski nazwał ją „wiecznie odnawialną”,
co świadczy o otwartości rządu na dynamiczne zmiany w światowych trendach i na polskim rynku.
Już z końcem sierpnia wejdą w życie rozporządzenia Ministra Energii, kluczowe dla nowych zasad systemu aukcyjnego oraz obowiązku zakupu Zielonych Certyfikatów
w 2017 r.
Obecnie prace nad nowelizacją ustawy są na etapie konsultacji z poszczególnymi branżami
i Komisją Europejską.
Wirtualne elektrownie przyszłością OZE?   
W Australii Południowej rusza program budowy wirtualnej elektrowni składającej się
z mikroinstalacji fotowoltaicznych i magazynów energii. Virtual Power Plant docelowo ma się składać z instalacji o łącznej mocy 5 MW i magazynów o pojemności 7 MWh rozmieszczonych w całym stanie.

Inwestycja, mająca kosztować 20 mln dolarów australijskich, ma zwiększyć
bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców i zabezpieczyć ich przed skokami cen energii. Na początek 150 właścicieli domów w tym stanie zakupi instalacje fotowoltaiczne o mocy
5 kW i magazyny o pojemności 7,7 kWh wraz z oprogramowaniem w preferencyjnej cenie
3,5 tys. AUD (równowartość 10,5 tys. zł). Następnie zarządca VPP będzie zajmował się agregacją i zarządzaniem potencjałem „negawatów” czyli oszczędnościami w systemie energetycznym.

Wirtualna elektrownia stanowi wyjątkowy projekt, który może stać si...
II Opolski Kongres Energetyczny pn.: Efektywność energetyczna w gminie i firmie   

II Opolski Kongres Energetyczny pn.: Efektywność energetyczna w gminie i firmie
W dniach 17-18 czerwca br. w Opolu odbył się II Opolski Kongres Energetyczny pn.: „Efektywność energetyczna w gminie i firmie”, którego organizatorami byli: Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Opole oraz Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

Wiedza skierowana była do szerokiego grona odbiorców: samorządowców, przedstawicieli środowisk naukowych, rolników, biznesmenów, mieszkańców regionu, młodzieży i studentów. Program kongresu ukierunkowany był na przedstawienie realizowanych i planowanych przedsięwzięć w zakresie energetyki konwencjonalnej, jak również we wdrażaniu odnawialnych źródeł energii.

W pierwszym dniu odbyły się wykłady i debata, której tematem było „Bezpieczeństwo energetyczne w poszukiwaniu kompromisu: Biznes - Samorząd - Środowisko PrzyrodniczeR...
Opolski Kongres Energetyczny   

Opolski Kongres Energetyczny
Dnia 18 listopada br. w Opolu odbył się „Opolski Kongres Energetyczny”, którego Organizatorem byli: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki oraz Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.

Wiedza skierowana była do szerokiego grona odbiorców: samorządowców, przedstawicieli środowisk naukowych, rolników, mieszkańców regionu, młodzieży i studentów. Program Kongresu był merytorycznie ukierunkowany na przedstawienie realizowanych i planowanych przedsięwzięć w zakresie energetyki konwencjonalnej, jak również wymianę doświadczeń we wdrażaniu OZE w Polsce, Niemczech i Czechach.

W części pierwszej Kongresu pn: „Energetyka konwencjonalna a odnawialne źródła energii”, zaprezentowano następujące prelekcje: Tomasz Kostuś - Wicemarszałek Województwa Opolskiego &#...
II Opolska Konferencja - Samorząd, Nauka, Biznes nt. Odnawialne Źródła Energii   

II Opolska Konferencja - Samorząd, Nauka, Biznes nt. Odnawialne Źródła Energii
W dniu 28 listopada 2012 roku w OODR w Łosiowie odbyła się II Opolska Konferencja „Samorząd, Nauka, Biznes nt. Odnawialne Źródła Energii - Zastosowanie w Praktyce”, która zorganizowana została przez Regionalne Centrum Ekoenergetyki.

Konferencja skierowana była do rolników, przedstawicieli instytucji i organizacji około rolniczych, opolskiego środowiska naukowego, studentów, młodzieży z liceów ogólnokształcących z województwa opolskiego oraz mieszkańców regionu zainteresowanych kwestią rozwoju odnawialnych źródeł energii. W konferencji wzięło udział kilkadziesiąt osób, znaczne było także zainteresowanie tematyką odnawialnych źródeł energii mediów regionalnych.

Konferencję w imieniu Marszałka Województwa Opolskiego otworzył Pan Janusz Kamiński, doradca marszałka ds. gospodarczych, który pokreślił rolę odnawialnych źródeł energii jako stymulanty rozwoju gos...

Konferencja: ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII DLA DOMU I BIZNESU, listopad 2010   

Konferencja: ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII DLA DOMU I BIZNESU, listopad 2010

W dniu 4 listopada 2010 r. w Łosiowie, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zorganizował KONFERENCJĘ REGIONALNĄ DLA ROLNIKÓW, PRZEDSTAWICIELI SAMORZĄDÓW i LOKALNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW "OZE DLA DOMU I BIZNESU".

Konferencja odbyła się w sali konferencyjnej OODR Łosiów
Konferencja nt: Biomasa pochodzenia rolniczego - uprawa i wykorzystanie, grudzień 2010   

Konferencja nt: Biomasa pochodzenia rolniczego - uprawa i wykorzystanie, grudzień 2010
Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego i PGE Elektrownią Opole w dniu 1 grudnia 2010 r. zorganizował Konferencję „Biomasa pochodzenia roślinnego - uprawa i wykorzystanie”.

W czasie konferencji omówione zostały następujące zagadnienia:

- „Agrotechnika, parametry energetyczne i możliwości wykorzystania biomasy wybranych gatunków roślin” , Alina Kowalczyk - Juśko, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk Rolniczych w Zamościu

- „Choroby i szkodniki roślin energetycznych oraz metody ich zwalczania”, Jacek Twardowski, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Ochrony Roślin

- „Prezentacja kolekcji roślin energetycznych na polu doświadczalnym OODR Łosiów”, Agnieszka Krawczyk, OODR Łosiów

- „Technika zbio...


 
|
|
|
Aktualności rolnicze
Opolskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego
w Łosiowie

Warning: file(http://oodr.pl/odb/dane/aktualnosci.odb): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/virtualki/75495/include/sekcje.inc on line 28

* * *

* * *

* * *Aktualizacja: 28-12-2016
Razem odwiedzin: 15440
Dzisiaj odwiedzin: 1
Copyright © RCE 2011 - 2014