Warning: file(db/dane/.db): failed to open stream: No such file or directory in /home/virtualki/75495/pokaz.php on line 428

Warning: array_reverse() expects parameter 1 to be array, boolean given in /home/virtualki/75495/pokaz.php on line 397

Warning: sort() expects parameter 1 to be array, null given in /home/virtualki/75495/pokaz.php on line 402

Warning: file(db/dane/.db): failed to open stream: No such file or directory in /home/virtualki/75495/pokaz.php on line 435

Warning: Variable passed to each() is not an array or object in /home/virtualki/75495/pokaz.php on line 436
RCE-Info: Kiedy będzie ustawa o odnawialnych źródłach energii (OZE)?   

Projekt prawny pn.: „Trójpak Energetyczny”, dotyczy projektów Prawa energetycznego, Prawa gazowego i ustawy o odnawialnych źródłach energii.

„Projekty ustaw o odnawialnych źródłach energii, prawa energetycznego i prawa gazowego przewidują rozbudowane zmiany w różnych przepisach obowiązujących aktów prawnych. Aby zapewnić ich pełną zgodność z zaproponowanymi przez MG rozwiązaniami, eksperci resortu gospodarki przygotowali ustawę wprowadzającą dla wszystkich trzech projektów tzw. Trójpaku energetycznego.

Ustawa wprowadzająca zawiera także niezbędne zapisy, które pozwolą dostosować inne akty prawne do zmian wprowadzonych przez ustawy energetyczne MG.

W ustawie znalazły się regulacje dotyczące m.in.
 • oświetlenia miejsc publicznych oraz gminnych, powiatowych i wojewódzkich dróg znajdujących się na terenie gminy,
 • ułatwień w zakresie instalowania i montowania mikroinstalacji oraz opodatkowania przychodów osób fizycznych uzyskujących przychody z tytułu wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacjach,
 • obowiązywania mechanizmów wsparcia w przypadku instalacji odnawialnego źródła energii oraz instalacji spalania wielopaliwowego, które oddano do użytkowania przed dniem wejścia w życie ustawy o OZE,
 • pierwszych stałych cen jednostkowych, po których dokonywany będzie w latach 2013 i 2014 zakup energii elektrycznej wytworzonej w określonych w tym przepisie instalacjach OZE,
 • pierwszych współczynników korekcyjnych na lata 2013 - 2017,
 • umożliwienia przedsiębiorstwom gazowniczym bezpośredniego uczestnictwa w obrocie za pośrednictwem giełdy,
 • ustanowienia sądów polubownych rozstrzygających spory z zakresu energetyki,
 • rozszerzenia kompetencji Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego o sprawy dotyczące świadectw kwalifikacyjnych w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji lub sieci elektroenergetycznych, ciepłowniczych i gazowych,
 • systemu ochrony odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej i gazu,
 • okresów przejściowych dla obowiązku sprzedaży gazu ziemnego na giełdzie towarowej lub rynku regulowanym w czasie pierwszego roku obowiązywania nowych przepisów - w wysokości 30% dla pierwszych sześciu miesięcy i 50% dla kolejnych sześciu miesięcy,
 • zastąpienia wymogu uzyskania koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie produkcji, magazynowania, przesyłu rurociągowego i obrotu paliwami ciekłymi wpisem do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Prezesa URE. (Autor: Ministerstwo Gospodarki)”


  Autor: PAP, 05.01.2013r.
  „Jak przyznał w sobotę Piechociński (dla przypomnienia: Janusz Piechociński Wicepremier, Minister Gospodarki w Rządzie RP), przyjęcie "trójpaku", czyli projektów Prawa energetycznego, gazowego i ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) jest sprawą pilną, bo rynek oczekuje szybkich decyzji, na podstawie których będzie mógł prowadzić inwestycje. "Myślę, że całe kierownictwo rządu zdaje sobie sprawę, że te decyzje muszą nastąpić bardzo szybko" - podkreślił.

  "Trójpakiem" ma wkrótce zająć się Komitet Stały Rady Ministrów, ale - jak informowali w tym tygodniu przedstawiciele ministerstwa gospodarki - w trakcie konsultacji międzyresortowych w stanowiskach poszczególnych resortów pojawiły się tak zasadnicze rozbieżności, że mogą zostać rozstrzygnięte na najwyższym poziomie politycznym.

  Jak mówił Piechociński głównym problemem pakietu jest kwestia wysokości wsparcia finansowego dla OZE i, w jego ocenie, kwestia ta jest bardzo trudna i złożona .

  Z jednej strony jest wielkie lobby, które chciałoby do polskiej przestrzeni zaimplementować wiele technologii, które w bieżącym rachunku ekonomicznym nie są bardzo efektywne. Z drugiej strony mamy zobowiązania międzynarodowe, z trzeciej wiemy, że trzeba szukać alternatywnych źródeł energii, ale one muszą być po rozsądnej cenie. Na koniec mamy doświadczenia niemieckiej energetyki wiatrowej w zburzeniu ładu i spokoju na liniach przesyłowych" - tłumaczył Piechociński.

  W czwartek szef sejmowej podkomisji ds. energetyki Andrzej Czerwiński (PO) zadeklarował, że w celu przyspieszenia prac nad "trójpakiem" będzie starał się zorganizować spotkania z ministrami, którzy mogą podjąć niezbędne decyzje ws. kształtu projektów.

  Podkreślał, że z licznych środowisk płyną głosy o konieczności jak najszybszego wprowadzenia projektowanych rozwiązań w życie i w związku z tym zadeklarował, że będzie się starał zorganizować spotkania podkomisji i szefów parlamentarnych zespołów, zajmujących się kwestiami powiązanymi z energetyką z ministrami, tak by przekonać ich do podjęcia koniecznych decyzji i przyspieszenia prac.

  Według ostatnich ocen MG, "trójpak" powinien trafić do Sejmu do końca I kw. br. Zdaniem Czerwińskiego oznacza to, że po doliczeniu czasu potrzebnego na prace parlamentarne, "trójpak" prawdopodobnie wszedłby w życie dopiero z początkiem 2014 r.”

  Opracował: D.J.S.

 •    
  Przeczytaj też inne informacje
  z działu: REGIONALNE CENTRUM EKOENERGETYKI
   
  |
  |
  |
  Aktualności rolnicze
  Opolskiego Ośrodka
  Doradztwa Rolniczego
  w Łosiowie

  Warning: file(http://oodr.pl/odb/dane/aktualnosci.odb): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/virtualki/75495/include/sekcje.inc on line 28

  * * *

  * * *

  * * *  Aktualizacja: 28-12-2016
  Razem odwiedzin:
  Dzisiaj odwiedzin:
  Copyright © RCE 2011 - 2014